na slici su ucesnici obuke

NURTURE: Održan trening o karijernom savjetovanju mladih

NVO Mladiinfo Montenegro organizovala je trening na temu karijernog savjetovanja i mentorstva mladih, u okviru projekta “Nurturing the world can be a job” koji ima za cilj da predstavi nevladine organizacije kao poslodavce. Obuka je održana u periodu od 20. do 24. maja, a glavni cilj projekta jeste stvaranje prilika za mlade ljude da razvijaju svoje vještine i steknu nova znanja kroz rad u NVO sektoru. 

 

NVO Mladiinfo Montenegro je trening organizovala u saradnji sa nevladinim organizacijama iz Albanije, Slovenija, Hrvatske i Bosne i Hercegovine organizovala je trening za izgradnju kapaciteta NVO organizacija kroz predstavljanje prilika koje mladi imaju kroz angažman u njima. Na treningu su učestvovali mladi ljudi iz organizacija koji će ideje, metodologije i znanja implementirati u svojim organizacijama i zajednicama.

 

Trening se sastojao od teorijskog i praktičnog dijela i kroz sve vježbe učesnici su imali mogućnost da primijene metodologije za karijerno savjetovanje, nauče kako da budu najbolji mentori i na koji način da prenesu znanje. Treneri su bili Aljaš Zupan i Arnela Abdić, iz Slovenije, koji su na kreativan način upoznali sve sa temom i podstakli da svi prisutni sa treninga odu zadovoljni i spremni da nastave sa radom.

 

Jedan od glavnih rezultata projekta biće uspostavljanje Nacionalnih tačaka podrške u Bosni i Hercegovini, Albaniji i Crnoj Gori koje će biti glavni akteri u izgradnji kapaciteta NVO-a i doprinositi karijernom razvoju mladih ljudi. Nacionalne tačke podrške će organizovati seminare i radionice za mlade i predstavnike NVO-a, pružati karijerno savjetovanje i podršku u sprovođenju praksi u kojima će 90 mladih ljudi (od kojih će 54 biti mladi sa manje mogućnosti) imati svoje prvo radno iskustvo u NVO sektoru i tako steći vještine i kompetencije neophodne za učešće na tržištu rada. Glavne aktivnosti za promociju projekta i diseminaciju rezultata biće Kampanja  “Nurturing the world can be a job”.

 

Kroz kampanju, šira javnost će biti informisana o radu Nacionalnih tačaka podrške, a mladi će biti pozvani i ohrabreni da se prijave za prakse. Cilj kampanje biće podizanje svijesti o tome da su NVO-i važni potencijalni poslodavci za mlade ljude.