NVO Green Home organizuje okrugli sto

NVO Green Home organizuje okrugli sto na temu „Procjena uticaja i strateška procjena uticaja na životnu sredinu kao instrumenti zaštite životne sredine“ koji će se održati 07.02.2018. godine u hotelu “Podgorica” (Ulica Svetlane Kane Radević 123), sa početkom u 10h.

OBLAST:

Zaštita životne sredine

OPIS

Okrugli sto se organizuje u okviru projekta „Civilno društvo zagovara ekološki prihvatljiv društveno – ekonomski razvoj (CO SEED)“, koji ima za cilj da organizacije civilnog društva budu angažovane kao ravnopravni akteri sa državnim insitucijama i profesionalnim kompanijama u nacionalnim procesima zakonskih revizija i donošenja odluka kada je u pitanju procjena uticaja (PU) i strateška procjena uticaja na životnu sredinu (SPU) kroz povećanje medijske pažnje za
temu.

Ciljevi okruglog stola su:

1. Upoznavanje zainteresovane javnosti, organa i organizacija sa Nacrtom zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu;

2. Predstavljanje kontrolnih lista za ocjenu kvaliteta Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu i Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu;

3. Podjela iskustva u pripremi Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, učešću civilnog sektora u radu komisija za ocjenu Elaborata i Izvještaja i podjela iskustva u implementaciji mjera za sprječavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja u praksi.

USLOVI

Bez posebnih uslova.

NAČIN PRIJAVE

Učesnici da pošalju potvrdu o učešću najkasnije do ponedeljka, 05.02.2018. godine na mejl milija.cabarkapa@greenhome.co.me

ROK ZA PRIJAVU:

5. februar 2018.

VIŠE INFORMACIJA

Više informacija o aktivnostima organizacije potražite na zvaničnom veb sajtu.