mladiinfo

NVO SPUR u San Francisku traži referenta

Neprofitna SPUR organizacija raspisuje konkurs za prijem na radnu poziciju nezavisnog referenta u SPUR gradskom centru u San Francisku, uz pružanje podrške i za individualne programe San Hozea i Ouklanda.

 

OBLAST:

 

biznis, marketing

 

OPIS

U okviru radnog angažmana, referent ima obavezu preuzimanja odgovornosti za glavne prihode iz budžeta donatora, razvoja strateških planova upravljanja portfolijom donatora, izgradnje odnosa sa članovima odbora i pojedinačnim donatorima.

Kandidati su u obavezi da sarađuju sa članovima uprave, članovima odbora na glavnim donatorskim pozivima, upravljaju glavnim donatorskim komitetom za pomoć u aktivnostima identifikacije, rade na projektovanju i sprovođenju kampanje i drugo.

Radni angažman u SPUR organizaciji podrazumijeva puno radno vrijeme i platu koja se utvrđuje na osnovu iskustva kandidata.

 

USLOVI


Kandidati moraju imati bečelor diplomu, iskustvo iz razvoja biznisa, prikupljanja sredstava ili marketinga, interesovanje za poslove u javnoj upravi, samoinicijativu, kao i osjećaj za procjenjivanje rješavanja složenih odnosa donatora.

Potrebno je i da kandidat ima dokazane efikasne vještine komunikacije (pisane i verbalne), sposobnost prilagođavanja postojećim sistemima i dobro poznavanje Excel, Word i Power Point programa.

 

NAČIN PRIJAVE

Da bi se prijavili, potrebno je da kandidati pošalju propratno pismo u kojem objašnjavaju njihovu zainteresovanost za SPUR i pomenutu poziciju i jednostranu radnu biografiju na email: jobs@spur.org.

 

ROK ZA PRIJAVU:

stalno otvoren

VIŠE INFORMACIJA


SPUR je jedna od vodećih urbanih neprofitnih organizacija u zemlji. Putem istraživanja, obrazovanja i zagovaranja, SPUR promoviše dobro planiranje i dobro upravljanje. SPUR je neprofitna organizacija koja ima podršku pojedinaca, korporacija i fondacija.
Detaljnije: NVO SPUR u San Francisku traži referenta

Comments are closed.