Međunarodni dan bezbjednosti Interneta

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana bezbjednosti Interneta, (12. februar) Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije Crne Gore, organizovalo je u prostorijama rektorata UCG konferenciju za novinare čija je glavna tema bila „Kreirajmo bolji Internet zajedno“.

Na konferenciji su govorili potpredsjednik Vlade i ministar za informaciono društvo i telekomunikacije, prof. dr Vujica Lazović kao i generalni direktor za informatičku infrastrukturu Adis Balota. Događaju su prisustvovali i članovi NVO Mladiinfo Montenegro.

Ministar Lazović istakao je da glavni državni organi upotrebljavaju informacione tehnologije ne samo za obavljanje prostih operativnih poslova, nego i za značajnije nivoe strateškog odlučivanja. Imajući to u vidu, zaštita informacionih sredstava i obezbjeđivanje pouzdanog rada IT procesa je od vitalnog značaja za poslovne operacije kako korporativnih, tako i vladinih tijela.

„Evidentno je da razvoj i zaštita informacionog društva kao i primjena ICT-a u cilju podizanja nivoa efikasnosti ekonomskih i društvenih procesa zahtijeva koordinirane napore i aktivnosti od strane svih vladinih institucija. Vlada ima odgovornost da zaštiti sopstvene sisteme, kao i kritičnu nacionalnu infrastrukturu obezbjeđujući na taj način siguran digitalni ambijent za preduzeća i pojedince. To podrazumijeva da se obezbijedi logistička i tehnička podrška, edukacija, kao i adekvatni organizacioni i pravni okvir. Prepoznajući nove trendove na polju informacionih tehnologija, te kao odgovor na povećanje prijetnji koje dolaze iz tzv. sajber prostora, Vlada Crne Gore definisala je zakonodavni okvir koji prati savremene evropske i međunarodne standarde u predmetnoj oblasti. Dakle, usvojili smo Zakon o informacinoj bezbjednosti u čijoj su pripremi pored Ministarstva za informaciono društvo učestvovali i svi državni organi“ rekao je Lazović.

Lazović je dodao da je u septembru 2013. godine godine Vlada  usvojila Strategiju sajber bezbjednosti Crne Gore od 2013. do 2017. godine, kroz koju je kao glavne ciljeve prepoznala zaštitu kritične informatičke infrastrukture, međunarodnu saradnju sa relevantnim organizacijama na internacionalnom nivou, jačanje administrativnih kapaciteta i kontinuirane obuke i vježbe i podizanje nivoa javne svijesti o značaju sajber bezbjednosti.

Na konferenciji su takođe govorili potpukovnik iz Ministarstva odbrane Veseljko Mandić, predstavnik IT sektora  Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Tomović, prof. dr Ramo Šendelja, i pukovnik za informacione sisteme Centralne banke Crne Gore  Dejan Abazović.

Dio konferencije bio je posvećen temi „Bezbjednost djece na Internetu“ a na tu temu govorile su rukovodilac računskog centra Ministarstva prosvjete Marina Matijević kao i zamjenica ombudsmana Nevenka Stanković.

Na kraju je uslijedila i kratka prezentacija.