mladiinfo

Održana konferencija o ulozi istraživačkog novinarstva

Organizacija za afirmaciju nevladinog sektora MANS, uz podršku Delegacije Evropske unije, organizovala je konferenciju pod nazivom „Uloga istraživačkog novinarstva u borbi protiv korupcije“ koja je održana petog decembra u prostorijama Evropskog info centra.

 

Miranda Patrucić, nagrađivana novinarka za istraživačko novinarstvo u Sarajevu, kazala je da joj je Crna Gora jedna od omiljenih zemalja kada je u pitanju istraživačko novinarstvo. Ona je takođe dodala da je nevjerovatno koliko su institucije u Azerbejdžanu podložne korupciji i da su čak i kompanije iz Češke uspjele da podmite vlasti u toj državi i osnuju svoja preduzeća.
„Na svu sreću novinari koji se bave istraživačkim novinarstvom nijesu bili hapšeni i odlazili u zatvor zbog svoje priče kao novinari u drugim zemljama“.

Novinarka Krik-a Dragana Pećo kazala je da joj je zbog njene istraživačke priče obijen stan, ali da joj, na svu sreću, nije ništa nestalo. „Kada vas osoba o kojoj ste pisali priču napadne, to znači da su podaci koje ste iznijeli istiniti“.

Atanas Zohobanov, gost iz Bugarske, kazao je da je važno otvarati sve registre i na taj način dolaziti do podataka koji su bitni za samu istraživaku priču. „Mi smo bili korumpirani i prije nego što smo ušli u Evropsku uniju. Mi nastojimo da dokažemo kako se troši novac Evropske unije“.

On je dodao da Evropska unija može da provjeri podatke koje je istraživački tim prikupio. „Bez efikasnog pravosuđa nećemo ni imati efikasnu borbu protiv korupcije“. On je takođe dodao da bugarski mediji nemaju cenzuru i da Evropska unija dodjeljuje određena sredstva za reklamiranje evropskih fondova, ali da vlada ta sredstva dodjeljuje medijima koji su im naklonjeni.

Dejan Milovac ispred MANS-a kazao je da su novinari koji se bave istraživačkim novinarstvom pod stalnom prismotrom javnosti i da je jako teško baviti se istraživačkim novinarstvom u našoj državi. „Mans se ne libi da iznese podatke do kojih je došao i već više od deset godina se uspješno bavimo razotkrivanjem afera i istraživanjem istih u našoj državi i na našoj političkoj sceni.

U drugom dijelu same konferencije govorili su urednici crnogorskih medija koji su zaključili da je baviti se istraživačkim novinarstvom u Crnoj Gori jako teško, te da je novinarima koji se bave ovom vrstom novinarstva uglavnom ograničen pristup informacijama.

Poruka svih za studente novinarstva koji su bili prisutni na događaju je da ne odustaju od svojih ciljeva i budu uporni kada žele da dođu do neke informacije koja im je neophodna kako bi napravili kvalitetnu priču i došli do istine.