Održana obuka rukovanje društvenim mrežama u novinarstvu

Predstavnici NVO Mladiinfo Montenegro održali su obuku za rukovanje društvenim mrežama u novinarstvu za stažiste sa teritorije Opštine Nikšić a u sklopu projekta „Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egićana/ki i ostalih ranjivih grupa“.

Stažisti su imali priliku da nauče sve tajne društvenih mreža u cilju promocije novinarstva, kao i pisanja vijesti za online medije. Obuka je imala za cilj da pokaže kako da u moru društvenih mreža i aplikacija izaberu one uz pomoć kojih će najbrže i najverodostojnije obaviti posao.

Osim platforme koja se koristi za uređivanje vijesti stažisti su se upoznali i sa aplikacijama već dobro poznatog Facebook, Twitera i Instangrama koje organizacija koristi u svojoj promociji.

Do sada u okviru ovog programa stažisti su već imali priliku da odslušaju prezentaciju o samoj organizaciji i da pohađaju časove engleskog jezika. Takođe održana je radionica o pravilima za pisanje vijesti za online medije. U budućem periodu u okviru istog programa stažisti će poboljšati znanje engleskog jezika i naučiće da naprave sopstveni CV i motivaciono pismo.

Mladiinfo Montenegro ovaj projekat sprovodi u saradnji sa organizacijom „Help“, a sami projekat podržan je od strane Evropske unije posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

Cilj je poboljšanje položaja romskog i egipćanskog stanovništva i drugih ranjivih grupa kroz bolji pristup u ostvarivanju njihovih socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava, kao i jačanje kapaciteta državne i lokalne uprave za RE socijalnu inkluziju.

Nakon ovih šest mjeseci, kandidati će imati iskustva u radu na računaru što će poboljšati njihovu produktivnost i učiniti ih konkurentnijim na tržištu rada.