ONE Young World samit u Hagu

All Bar None inicijativa nudi sponzorstvo mladim ljudima za učešće na ONE Young World samitu u Hagu.

OBLAST:

Edukacija

OPIS

Dobitnici sponzorstva će učestvovati na samitu za mlade lidere u Hagu, u okviru čega će im biti obezbijeđen smještaj, hrana, troškovi prevoza i materijala.

USLOVI

Da bi se prijavio, kandidat mora biti starosti između 18 i 30 godina, mora biti zainteresovan za globalne probleme i stvaranje promjena, i biti državljanin neke od navedenih zemalja učesnica (Crna Gora se nalazi na spisku).

NAČIN PRIJAVE

Prijave se vrše putem elektronskog formulara dostupnog na linku.

ROK ZA PRIJAVU

2. april 2018.

VIŠE INFORMACIJA

Za više informacija posjetite zvaničnu veb prezentaciju ONE Young World samita.