Otvaranje privatnog centra za karijeru: StepUp

Otvaranje prvog privatnog centra za karijeru u Crnoj Gori: StepUp održaće se u prostorijama kompanije HR Partners – Podgorica 27. marta 2018. u 11 časova.

OBLAST:

karijera

OPIS:

Centar je osnovan u sklopu kompanije HR Partners i nudi specijalizovani program namijenjen srednjoškolcima pod nazivom #OMG a koji se odnosi na profesionalno usmjeravanje i pronalaženje karijernog puta.
Centar za karijeru StepUp je prvi privatni centar u Crnoj Gori koji nudi podršku i savjete vezane za izbor i razvoj karijere. Programi su specijalizovano kreirani za potrebe mladih i ljudi koji prolaze kroz bitne tranzicije i koji kroz inovativna testiranja, individualne razgovore ili grupne radionice, mogu naći podršku kada je karijerna orijentacija u pitanju. Kao rezultat, polaznici dobijaju svoj prvi karijerni razvojni plan koji mogu da sprovode samostalno ili uz dalju podršku stručnjaka. Cilj centra je želimo doprinijeti zajednici, na način da sa svojim stručnim znanjem i iskustvom, kao kompanija koja se već više od decenije predano bavi ljudskim resursima na našem tržištu, budemo podrška mladima prilikom izbora budućeg zanimanja, u skladu sa njihovim interesovanjima, sposobnostima, ali i pravovremenim informacijama sa tržišta rada.

USLOVI:

Nema određenih uslova.

NAČIN PRIJAVE:

učesnici se ne moraju prijaviti.

ROK ZA PRIJAVU:

nema roka za prijavu.

VIŠE INFORMACIJA:

Detaljnije na:


Otvaranje privatnog centra za karijeru: StepUp