Otvorena pozicija u NVO Juventas

Juventas poziva sve medjunarodne konsultante da se prijave za rad u ovoj organizaciji u sklopu projekta “Youth Aryse-At-Risk Youth Social Empowerment”. Zainteresovani će pružati smjernice za rad sa mladim ljudima koji su odrasli bez roditeljskog staranja na Zapadnom Balkanu.

Da biste se prijavili za rad u ovoj organizaciji morate imati:
• Univerzitetsku diplomu iz psihologije, pedagogije ili neke druge relevantne oblasti;
• Minimum 5 godina radnog iskustva u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite mladih ljudi;
• Odredjeno znanje u pružanju pomoći djeci i omladini koji su u sukobu sa zakonom, koji koriste drogu, mladim Romima ili djeci bez roditeljskog staranja;
• Dobro poznavanje engleskog jezika;
• Komunikacione vještine, kao i vještine pisanja;
• Sposobnost da radite pod pritiskom
Za ovu poziciju mogu se prijaviti individualci, grupe ili organizacije koje žele da doprinesu pozitivnim promjenama za mlade ljude u zemljama zapadnog Balkana.

Aplikacija treba da sadrži CV i propratno pismo.
Prijave slati na marija@juventas.co.me sa naslovom “Consultancy for Guidelines”.
Više informacija možete naći na sajtu:
www.juventas.co.me