Panel diskusija “Istraživanje o korupciji u Crnoj Gori”

NVO Mladiinfo Montenegro, u sklopu projekta „Plan otkrivanja, odvraćanja i prijavljivanja korupcije” organizuje panel diskusiju „Izvještavanje o korupciji u Crnoj Gori”, 10. juna u Omladinskom centru u Podgorici, sa početkom u 11 časova. Događaj je dio projekta koji realizuje European Youth Press (EYP), a finansira ga Evropska omladinska fondacija Savjeta Evrope u zemljama učesnicama na projektu i toJermenija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Danska, Francuska, Njemačka, Mađarska, Italija, Letonija, Litvanija, Moldavija, Slovačka, Ukrajina i Crna Gora.

Panel će otvoriti predsjednica organizacije Mladiinfo Montenegro Milica Žugić koja će predstaviti projekat i dosadašnja iskustva u istraživačkom radu, zatim predstavnica organizacije Ivana Srećković koja će prenijeti iskustva i znanja stečena tokom treninga u Antverpu (Belgija) koji je održan u martu ove godine, u okviru projekta. Panelisti će biti novinari Vladimir Otašević i Srđa Ružić, iz Mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije – Lupa, kao i Marko Vešović, novinar dnevnog lista “Dan”. Njihova uloga biće da učesnicima predstave svoje viđenje istraživčkog novinarstva u Crnoj Gori, kao i načine na koji oni oni istražuju korupciju. Takođe će razgovarati i o svojim pričama na ovu temu.

Panel diskusiji prisustvovaće mladi novinari, studenti i svi oni koji rade u oblasti medija ili su zainteresovani za ovu temu.

Lokalni događaji biće održani u svakoj od zemalja učesnica za cilj imaju istraživanje nacionalnih i lokalnih pitanja o korupciji, osnaživanje mladih novinara za borbu protiv korupcije, profesionalno izvještavanje o tome i razmjenu iskustava i najboljih praksi i kapacitet javnosti da se bori na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou.

Lokalni događaji su od suštinske važnosti jer će lokalni uvid biti dodat u širu sliku korupcije u Evropi i obezbijediti forum ključnih aktera uključenih u prevenciju i borbu protiv korupcije. Dodaće nacionalnu i lokalnu dimenziju diskusiji o korupciji i omogućiti svojim učesnicima da shvate kako korupcija može biti sveprisutna i kako to utiče na svakoga u svakodnevnom zivotu. To će takođe inspirisati na preduzimanje akcije protiv koruopcije na dnevnoj osnovi. Dugoročna strategija za odvraćanje i prijavu korupcije ne može postojati bez produbljivanja i detaljnog uvida u svoje specifičnosti i osjetljivosti u lokalnim kontekstima.

Od učesnika panel diskusije se očekuje da naprave kratak video snimak o korupciji, o primjeru kada su naišli na korupciju, direktno ili indirektno. Na osnovu snimka, biografije i aktivnog učešća na događaju, jedna osoba biće izabrana da učestvuje na treningu u Vilnjusu u Litvaniji, od 3. do 7. jula. Cilj te obuke je da ohrabri mlade u borbi protiv korupcije i obuči ih za profesionalno izvještavanje o istoj, a svi troškovi su pokriveni.

Mladiinfo Montenegro članica je evropske mreže omladinskih medija European Youth Press koja radi na izgradnji društva u kojem su mladi novinari kreatori koji aktivnošću učestvuju i doprinose u javnoj sferi stvaranjem nezavisnih i odgovornih medija, podstičući razvoj demokratije, međunarodnog razvoja i održive budućnosti.