Na slici se nalazi poziv za pripravnike

Portal Mladi Nikšića traži pripravnike

Pozivaju se svi visokoškolci koji su završili studije iz oblati marketinga i menadžmenta da se prijave za programa stručnog osposobljavanja, te tako doprinesu radu m!M tima.

OBLAST:

marketing, menadžment

OPIS

Mladiinfo Montenegro u okviru koje funkcioniše i portal https://mladiniksica.me/, poziva sve kreativne, inovativne, otvorene, komunikativne i motivisane visokoškolce da se pridruže m!M timu kroz program stručnog osposobljavanja. Organizacija postoji od 2011. godine, svake godine daje priliku visokoškolcima da steknu svoje prvo radno iskustvo baš kod njih. Tokom stručnog osposobljavanja pripravnici će imati priliku da pokažu svoju kreativnost kroz marketing i menadžment, te će na taj način zakoračiti u svijet kreativnog, strateškog i analitičkog razmišljanja kroz praktičan rad. Neke od njihovih aktivnosti biće: internet marketing, odnosi sa javnošću (PR), upravljanje projektima i sl.

USLOVI

Pravo na stručno osposobljavanje imaju lica:

– sa stečenim visokim obrazovanjem iz oblasti marketinga i menadžmenta;

– koja nemaju radno iskustvo;

– koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

NAČIN PRIJAVE:

Zainteresovani korisnici za Program stručnog osposobljavanja mogu se prijaviti elektronskim putem, preko portala:

https://www.euprava.me/program-strucno-osposobljavanje

ROK ZA PRIJAVU:

10. 12. 2022.

Detaljnije:

Više informacija zainteresovani kandidati mogu dobiti na e – mail adresu: pr@mladiinfo.me.