Posao u digitalnim transformacijama Svjetskog programa za hranu

Svjetski program za hranu objavljuje konkurs za posao na poziciji eksperta za digitalne transformacije u svom sjedištu u Rimu. Ugovor se sklapa za period od 11 mjeseci. Visina zarade zavisi od kvalifikacija i iskustva.

OBLAST:

Digitalne tehnologije

OPIS

Radno mjesto je otvoreno u okviru finansijske strategije organizacije za period od 2019 do 2024. Posao se odvija u okviru odjeljenja za finansijske sisteme i ogranak za podršku u procesu. Zaposleni na navedenom odjeljenju će doprinijeti radu istog obavljajući sljedeće poslove: koordinacija i podrška u implementaciji tekuće inicijative za digitalne transformacije u finansijama sa fokusom na automatizaciju robotičkih procesa (RPA); otkrivanje i promocija prilika za digitalizaciju u budućnosti; pružanje podrške odjeljenju u ulozi zamjenika direktora i kao član tima sekretarijata; drugi poslovi po potrebi.

USLOVI

Mogu se prijaviti kandidati iz svih zemalja svijeta koji su završili postdiplomske studije u oblasti finansija, poslovne administracije, računovodstva ili druge relevantne oblasti. Mogu se prijaviti i kandidati koji su završili osnovne studije u nekoj od navedenih oblasti pod uslovom da imaju dodatno iskustvo ili su prošli odgovarajuće obuke. Potrebno je najmanje tri godine iskustva u oblastima finansijskog planiranja i budžeta, finansijskog računovodstva, ili u drugim poslovnim procesima. Osim toga, potrebno je i najmanje tri godine iskustva u primjeni automatizacije robotičkih procesa i drugih formi tehnologija digitalizacije u cilju optimizacije i automatizacije finansijskih poslovnih procesa kao što su čet botovi i vještačka inteligencija. Potrebno je i iskustvo u projektnom menadžmentu i rekonstrukciji poslovnih procesa, kao i u implementaciji SAP/ECC projekata vezanih za finansije. Kandidati treba tečno da govore engleski jezik.

NAČIN PRIJAVE

Da biste se prijavili popunite onlajn aplikacionu formu na: https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer….

ROK ZA PRIJAVU:

7. februar 2020. godine
Detaljnije: https://www.wfp.org/.