mladiinfo

Postdoktorski grantovi na Rotman institutu za filozofiju

Rotman institut za filozofiju (The Rotman Institute of Philosophy) dodjeljuje grantove kandidatima koji žele da sprovode postdoktorska istraživanja na tom institutu u Kanadi.

OBLAST:

 

primijenjena etika, osnove fizike, filozofija neuronauke, opšta filozofija nauke, filozofija, biologija

 

OPIS

 

Grantovi se dodjeljuju za jednogodišnji period uz mogućnost obnove za drugu godinu, uz saglasnost obje strane i dovoljno sredstava. Grant se dodjeljuje u iznosu od 40 500 dolara na godišnjem nivou i uz dodatnu naknadu za istraživanje.

Odabrani kandidat će imati obavezu da se u potpunosti uključi u istraživački život Instituta, sprovodeći istraživanja koja vode do recenziranih publikacija i konferencijskih prezentacija, te učestvovanju na konferencijama, istraživačkim grupama i aktivnostima na terenu.

 

USLOVI

 

Pravo na prijavu ostvaruju kandidati koji su stekli doktorat iz filozofije u periodu od pet godina prije početka stipendije. Takođe se mogu prijaviti kandidati koji će steći PhD diplomu do prvog jula 2018. godine.

 

NAČIN PRIJAVE


Prijave se podnose elektronskim putem. Potrebno je dostaviti CV, primjerak rada (najviše 8 000 riječi) i izjavu o istraživanju na e-mail adresu: rotman.postdoc@gmail.com, uz naznaku: Application Materials from [Ime i Prezime] (2018 Rotman Postdoc Application).

 

ROK ZA PRIJAVU:

 

1. jul 2018. godine

 

VIŠE INFORMACIJA

 

Osnovan 2008. godine, Rotman institut za filozofiju je globalni lider u interdisciplinarnim istraživanjima i obukama koji okuplja filozofe i naučnike kako bi riješili probleme od društvenog značaja.

Detaljnije: Postdoktorski grantovi na Rotman institutu za filozofiju