mladiinfo

Potreban stručnjak za posredovanje WaterAid organizaciji

WaterAid America, međunarodna neprofitna organizacija, poziva studente da se prijave za pripravnički program na radnu poziciju stručnjaka za angažovanje i posredovanje u Njujorku.

OBLAST:

marketing, menadžment

OPIS

Water Aid nudi plaćeni pripravnički program jednom motivisanom i vrijednom kandidatu koji će raditi vodećem timu za marketing i angažman organizacije WaterAid u Njujorku. Odabrani kandidat će raditi sa rastućim portfoliom pojedinaca i zajednice u cilju prikupljanja sredstava i podsticanja svijesti o globalnim programima organizacije koji omogućavaju pristup vodama, kanalizaciji i higijenskom obrazovanju.
Stažiranje u kompaniji WaterAid će pripravniku pružiti praktično iskustvo u oblasti međunarodnog razvoja i istraživanja. Odabranim kandidatima će biti obezbijeđen prevoz (do i od radnog mjesta) i mjesečna naknada za troškove izdržavanja. Radni fond iznosi najmanje 20 sati sedmično. U okviru radnog angažmana, odabrani kandidati će imati sljedeće odgovornosti:

– razvijanje odnosa sa potencijalnim partnerima kroz istraživanje i umrežavanje;
– praćenje napretka u CMS-u, Raisers Edge-u;
– pomoć u razvoju digitalnih alata i štampanih materijala za angažman donatora;
– pomoć u poboljšanju i implementaciji strategije angažovanja škola;
– planiranje događaja povodom Svjetskog dana voda;
– odgovaranje na pitanja i zahtjeve pristalica organizacije.

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju srednjoškolci (četvrta godina) ili svršeni studenti osnovnih studija, kao i postdiplomci. Idealan kandidat ispunjava sljedeće kriterijume:

– odlične usmene i pisane komunikacione vještine;
– napredno znanje MS Office programa i osnovne vještine za društvene medije;
– motivacija za oblikovanje javnog mnjenja i građanskog angažovanja;
– sposobnost za individualan i timski rad;
– sposobnost za analitičko razmišljanje i kreativnost u radu.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem. Potrebno je dostaviti propratno pismo i rezime na e-mail adresu: internship@wateraidamerica.org. Polje predmeta poruke bi trebalo da bude naslovljeno sa “Supporter Engagement & Outreach Intern”.

U okviru propratnog pisma, kandidat mora naznačiti zašto smatra da je pogodan za poziciju, kao i vrijeme koje može posvetiti za rad na sedmičnom nivou.

ROK ZA PRIJAVU:

1. decembar 2017. godine

VIŠE INFORMACIJA

Water Aid je međunarodna neprofitna organizacija smještena u Njujorku koja je isključivo fokusirana na čistu vodu, higijenu i sanitacije.

Detaljnije: Potreban stručnjak za posredovanje WaterAid organizaciji