Poziv za obilježavanje “Dana planete Zemlje”

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom poziva zainteresovane lokalne NVO da predlože aktivnosti za zajedničku realizaciju povodom promovisanja međunarodne manifestacije “Dan planete Zemlje” 2018. godine.

 

OBLAST:

zaštita obale, mora i podmorja.

 

OPIS:

Pravo učešća na ovom Pozivu imaju lokalne nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori, isključivo sa sjedištem u primorskim opštinama (Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj), odnosno opštinama obuhvaćenim zonom morskog dobra. Cilj ovog Poziva je saradnja sa nevladinim organizacijama i dobijanje najboljeg predloga za realizaciju lokalnih aktivnosti povodom obilježavanja 22. aprila, Dana planete Zemlje u svakoj od šest primorskih opština, a koje imaju za cilj zaštitu obale, mora i podmorja.

 

USLOVI:

Kompletan poziv, kao i uslove koje moraju ispunjavati predložene aktivnosti, mogu se pogledati na linku:
Aplikacioni formular

 

NAČIN PRIJAVE:

Prijave na Poziv sa projektom i pratećom dokumentacijom podnose se na Arhivu Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom.

 

ROK ZA PRIJAVU:

02. april 2018. godine do 16 časova.

 

Detaljnije na: Poziv za obilježavanje “Dana planete Zemlje”