mladiinfo

Poziv za stažiranje na filmskom festivalu

San Francisco Green Film Festival objavljuje poziv za program stažiranja koji će se održati u toj instituciji.

OBLAST:

Koordinator podnescima.

OPIS

U okviru programa, aplikanti će raditi na svim aktivnostima koje se tiču gore navedene oblasti, a kojima se organizacija bavi. Kao dio programa, aplikanti će imati priliku da dobiju dodatne akademske kredite. Kao dio programa, aplikanti će raditi na realizaciji festivala. U okviru programa, aplikanti će obavljati sljedeće zadatke:
• Promovisanje festivala;
• Rad na sklapanju saradnje sa drugim partnerskim festivalima i filmskim stvaraocima;
• Rad na obradi filmskih prijava i vođenje evidencije o njima;
• Praćenje filmskih kriterijuma u bazi podataka organizacije;
• Odgovaranje na pitanja filmskih stvaralaca putem telefona I elektronske pošte;
• Pomoć pri snimanju filmova i organizaciji festivala;
• Pregledanje filmskog materijala.
U okviru programa, aplikanti će imati benifite kao što su prilika da budu dio jednog velikog međunarodnog festivala i još mnogo toga.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju aplikanti iz cijelog svijeta koji ispunjavaju sljedeće uslove;
• Dobre komunikacijske vještine;
• Poznavanje rada na računaru;
• Posjedovanje dobrih organizacionih viještina;

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa, aplikanti se moraju prijaviti na sljedećoj mejl adresu:

nfo@greenfilmfest.org.

ROK ZA PRIJAVU:

Program je aktivan tokom cijele godine.

Detaljnije na:

http://www.greenfilmfest.org/.