mladiinfo

Poziv za ženski forum na Harvard univerzitetu


Harvard univerzitet objavljuje poziv za ženski forum koji će se održati u toj instituciji. 

OBLAST:

menadžment.

OPIS

U okviru programa aplikantima se pruža mogućnost da budu dio dvadesetodnevnog treninga koji će doprinijeti razvoju njihovih profesionalnih i ličnih vještina. Kao dio programa aplikanti će dobiti stipendiju u iznosu od 27,500 dolara koji pokrivaju sve troškove učešća.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju aplikanti iz cijelog svijeta koji se upisuju na doktorske ili postdoktorske studije u gore navedenim oblastima. Da bi bili dio programa aplikanti moraju ispuniti sljedeće uslove:
• da posjeduju dobre liderske sposobnosti;
• da posjeduju interesovanje za menadžment;
• da imaju dobro znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju popuniti onlajn aplikacionu formu koja se nalazi na zvaničnom sajtu univerziteta.

ROK ZA PRIJAVU:

prvi jun 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na zvaničnom sajtu univerziteta:
http://iwforum.org/programs/fellows-program/.Manage