mladiinfo

Praksa u Međunarodnoj privrednoj komori u Francuskoj

Međunarodna privredna komora nudi studijsku praksu bankarske komisije za septembar 2017. godine.

Praksa se nudi na period od četiri do šest mjeseci.

Zainteresovani treba da posjeduju dobre interpersonalne vještine sa diplomatskim pristupom, opšte znanje o bankarstvu, finansijama i istraživanju, sposobnost pisanja sadržaja za potrebe komunikacije i marketinga i priprema korespondencije, administrativno iskustvo, kao i da poznaju neki od računarskih softvera i posjeduju znanje i iskustvo sa alatima za vizuelizaciju podataka.
Prosječna radna nedelja traje 35 sati.

Zainteresovanima se vrednuje i znanje francuskog i drugih jezika.

Za prijavu treba poslati CV i dopis na engleskom.
Krajnji rok za prijavu nije naveden.

Više informacija nađite na:

https://iccwbo.org/…/icc-banking-commission-internship/?fref=gc