Praksa u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji

Svjetska trgovinska organizacija iz Ženeve poziva zainteresovane kandidate da se prijave na program stažiranja za studente postdiplomskih studija koji žele da steknu praktično iskustvo i dublje znanje o multilateralnom trgovinskom sistemu. 
Rok za podnošenje prijava je 31. Decembar 2017.godine a pravo učešća imaju kandidati iz zemalja članica STO. Takođe treba da podnesu dokaz o završenim osnovnim studijama u relevantnim oblastima (npr ekonomije, prava, političkih nauka, međunarodnih odnosa), i moraju imati najmanje jednu godinu postdiplomskih studija. Ne smiju biti mlađi od 21 i stariji od 30 godina.
Tokom ove prakse pripravnici će imati mjesečnu nadoknadu u iznosu od 60 švajcarskih franaka. Stažiranje će trajati do 24 nedjelje, a dužina staža zavisiće od projekta na kom budu angažovani. Detaljnije informacije o uslovima prijavljivanja naći ćete na :
http://www.trainingsnews.com/internship-world-trade…/