mladiinfo

Prijavite se za British Council IELTS stipendije

Pozivaju se zainteresovani aplikanti da se prijave za British Council IELTS nagrade koje im omogućavaju studiranje na bilo kom svjetskom univerzitetu.

OBLAST:

pravo, političke nauke, ekonomija, fizika, matematika i druge oblasti koje su u ponudi tih univerziteta a iz kojih se predavanja održavaju na engleskom jeziku.

OPIS

U okviru programa aplikantima se nudi mogućnost da pohađaju studije na bilo kom svjetskom univerzitetu u oblastima iz kojih se predavanja održavaju na engleskom jeziku. Stipendije se dodjeljuju za narednu akademsku godinu. U okviru programa dodjeljuju se stipendije u iznosu od 3000 do 10,000 funti i pokrivaju sve troškove studiranja.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju aplikanti koji se upisuju na osnovnim i postdiplomskim studijima u gore navedenim kao i u mnogim drugim oblastima. Da bi bili dio programa aplikanti moraju ispuniti sljedeće uslove:
• da imaju više od 18. godina;
• da imaju položen IELTS test;
• da su spremni da započnu svoje studije u akademskoj 2018/19;
• da su pozvani da studiraju na bilo kom svjetskom univerzitetu;
• da imaju dobro znanje engleskog jezia.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju popuniti onlajn aplikacionu formu koja se nalazi na sljedećem linku:

https://www.eventsforce.net/bri…/frontend/reg/thome.csp….

ROK ZA PRIJAVU:

28. maj 2018.

Detaljnije na:

https://www.britishcouncil.de/en/exam/ielts/award.