Prijavite se za CERN-ovu istraživačku stipendiju

CERN poziva sve zainteresovane da se prijave za doktorsku istraživačku stipendiju iz oblasti primijenjene fizike i i inženjerstva i njima srodnih nauka. Ova međunarodna stipendija omogućava istraživačima da pokažu svoje vještine i sarađuju sa istraživačima svjetske klase u najboljim istraživačkim centrima na svijetu.

OBLAST:                                                    
primijenjena fizika i inženjerstvo

OPIS

CERN (Evropska organizacija za nuklearna istraživanja) osnovan je 1954. godine. Bio je to jedan od prvih zajedničkih preduzeća u  Evropi i imao je 23 zemlje članice. CERN-ova laboratorija nalazi se na francusko-švajcarskoj granici u blizini Ženeve. Istaknuta oblast istraživanja CERN-a je fizika čestica, zbog čega se njegova laboratorija često naziva Evropskom laboratorijom za fiziku čestica.

Program stipendiranja CERN-a je veoma konkurentan i među najboljima na svijetu. Istraživači fizike i inženjerstva će posjetiti CERN kao naučnici ali za prijavu za ovu stipendiju neophodno je posjedovati prethodno istraživačko iskustvo. Kandidati koji apliciraju za ovu stipendiju moraju imati doktorat iz primijenjene fizike i inženjerstva. CERN-ova stipendija pokriva sve troškove kandidata koje uključuju: mjesečnu stipendiju, putnu naknadu, zdravstveno osiguranje, penzione fondove, plaćena odsustva i porodični dodatak u zavisnosti od okolnosti kandidata.

USLOVI

Kako biste se prijavili potrebno je:
– da budete državljani zemlje članice CERN-a ili pridružene zemlje članice CERN-a;
– doktorat iz oblasti primijenjene fizike i inženjerstva ili njima sličnim naukama (fizika, elektronika, mehanika, matematika, kompjuterske nauke);
– tri godine istraživačkog iskustva.

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se prijavili za ovu stipendiju potrebno je posjetiti sljedeći link: https://www.smartrecruiters.com/CERN/743999872378759-research-fellowship-applied-physics-and-engineering

ROK ZA PRIJAVU:

6.3.2023.

Detaljnije na:
https://www.smartrecruiters.com/CERN/743999872378759-research-fellowship-applied-physics-and-engineering