Prijavite se za EaT SNAC Agora konferenciju u Jurmali, Letoniji

Agencija za međunarodne programe za mlade Letonije nudi svim zainteresovanim učešće na EaT SNAC Agora konferenciji na temu “Učvršćivanje kvalitetnog obrazovanja i obuke omladinskih radnika” koja će se održati od 4. do 7. novembra u Jurmali, Letonija.

OBLAST:

obrazovanje mladih

OPIS

Ova konferencija ima za cilj da okupi zainteresovane strane u obrazovanju i obuci omladinskih radnika kako bi se ojačala sinergija između formalnog i neformalnog sektora kako bi se stvorila platforma za tekuću razmenu i saradnju.

Konferencija se fokusira na sistemski uticaj na obrazovanje i obuku omladinskih radnika na nacionalnom i evropskom nivou. Ona identifikuje načine kako ojačati prostore za sinergiju, saradnju i zajedničko razmišljanje o radu sa mladima na evropskom nivou koristeći programe EU za mlade za bolji kvalitet na svim nivoima.

Opšta namjera EaT SNAC Agore je okupljanje zainteresovanih strana iz sektora neformalnog i formalnog obrazovanja radi diskusije i razvoja daljih tema o priznavanju i vrednovanju, političkoj dimenziji omladinskog rada, profesionalnom identitetu i evropskom omladinskom radu kao predmetu nastave i obuke u obrazovanju i obuci omladinskih radnika zasnovano na različitim strateškim razvojima u uključenim zemljama i nedavnim aktivnostima EaT SNAC-a.

Radni jezik je engleski a maksimalan broj učesnika je 100.

USLOVI

Mogu se prijaviti svi zainteresovani.

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se aplicirali potrebno je da popunite aplikacionu formu https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/application-procedure/13499/

ROK ZA PRIJAVU:

07.07.2024.

Detaljnije na:

Agija Lāce
E-Mail: agija.lace@jaunatne.gov.lv
Telefon: +37167358064