Prijavite se za konferenciju o radu sa djecom u Sloveniji

Da li imate veliko iskustvo i vještine u radu sa mladima? Ako jeste, dobrodošli ste da podijelite! Ako ne, dobrodošli ste da učite zajedno sa nama! Dobićete novu inspiraciju, alate i perspektive za svoj rad sa problematičnom omladinom.

OBLAST:

Omladinski rad

OPIS

Fokus konferencije su programi ili pristupi koji problematičnim mladima mogu pružiti podršku koja je prilagođena njihovim potrebama i koja može razviti njihove društvene i obrazovne kompetencije, kao i osnažiti ih da prevaziđu lične teškoće i izazove.

Opšti cilj konferencije je razmjena iskustava među profesionalcima, predstavljanje primjera dobre prakse, upoznavanje sa novim načinima rada, metodama i, naravno, produbljivanje stručnosti različitih tema.

Glavni fokus konferencije su programi ili pristupi koji  problematičnim mladima mogu pružiti podršku koja je prilagođena njihovim potrebama i koja može razviti njihove društvene i obrazovne kompetencije, kao i osnažiti ih da prevaziđu lične teškoće i izazove. Teme za ovu godinu biće fokusirane na nove oblike omladinskih subkultura, različite puteve mentalnog zdravlja (mladih) ljudi, inovativne pristupe u umjetnosti i sportu itd. koji se primenjuju u radu sa problematičnim mladima.

USLOVI

Ova konferencija je otvorena za 50 učesnika i namijenjena je omladinskim radnicima, trenerima, omladinskim liderima, kreatorima omladinske politike, mentorima volontiranja, omladinskim trenerima, omladinskim istraživačima, nastavnicima u osnovnim i srednjim školama, predavačima na fakultetima. Svi učesnici treba da imaju direktan kontakt sa mladima u svom radu.

NAČIN PRIJAVE

Zainteresovani kandiati mogu se prijaviti putem online aplikacione forme na sajtu:

https://www.salto-youth.net/mysalto/login/?pfad=%2Ftools%2Feuropean-training-calendar%2Fapplication-procedure%2F11747%2Fapplication%2F

ROK ZA PRIJAVU:

01.04.2023. godine

Detaljnije na:

http://trainings.salto-youth.net/10851