Prijavite se za međunarodnu konferenciju “Savremeni izazovi rada sa mladima u riziku”

Omladinski dom Jarše organizuje međunarodnu konferenciju za sve zainteresovane omladinske radnike na temu “Savremeni izazovi rada sa mladima u riziku” koja će se održati od 7. do 9. juna u Zdravilištu Radenci, Slovenija.

 

OBLAST:

omladinski rad

 

OPIS

Osnova konferencije je pitanje programa i/ili pristupa koji mladima u riziku mogu pružiti podršku koja je prilagođena njihovim potrebama, razviti njihove kompetencije koje će im omogućiti veći stepen društvene uključenosti i autonomije, te ih osnažiti. da savladaju lične teškoće i izazove.

Radovi će biti prezentovani na slovenačkom, engleskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Nakon konferencije, zbornik radova sa skupom radova biće objavljen elektronskim putem.

Konferencija je organizovana za maksimalno 55 učesnika.

Radni jezik konferencije je engleski.

Smještaj, hrana, kao i nadoknada putovanja je pokrivena sredstvima Erasmus+ prema kalkulatoru putovanja.

 

USLOVI

Mogu se prijaviti svi zainteresovani.

 

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se prijavili potrebno je da popunite aplikacionu formu.

 

ROK ZA PRIJAVU:

15.03.2024.

 

Detaljnije na:

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/download/salto%5Ctrainingcalendar%5Cmodel%5CDownload-9402/INFOPACK%20ENG.pdf