Na slici je grad Kolašin

Prijavite se za obuku o pravima lica sa indvaliditetom u Kolašinu

Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju ,,Puževa kućica” Budva, poziva predstavnike medija i nevladinih organizacija za učešće na obuci o pravima lica sa invaliditetom u skladu sa Konvencijom UN-a i antidiskriminatorskim zakonodavstvom. Obuka za 15 učesnika, će se održati 21. i 22. oktobra 2023. god. u hotelu “Bianca” u Kolašinu, u okviru projekta “Jesmo li ravnopravni i jednaki?”.

OBLAST:

pravo

OPIS

Nevladina organizacija Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju ,,Puževa kućica” Budva u partnerstvu sa NVO Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju-Mojkovac”, sprovodi projekat ,,Jesmo li ravnopravni i jednaki?” u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, po javnom konkursu „Recimo NE diskriminaciji lica sa invaliditetom“ za finansiranje projekata  nevladinih organizacija koji doprinose zaštiti lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti. Projekat finansira Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.

Cilj održavanja obuke je povećanje obima znanja predstavnika medija i nevladinih organizacija o pravima lica sa invaliditetom u skladu sa Konvencijom UN-a o pravima lica sa invaliditetom i antidiskriminatorskim zakonodavstvom i mehanizmima zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije.

Smještaj učesnika, ishrana i putni troškovi su obezbjeđeni od strane organizatora obuke.

USLOVI

Obuka je namijenjena predstavnicima medija i nevladnim organizacijama.

NAČIN PRIJAVE

Prijave za učešće na obuci možete poslati putem mejla na adresu puzevakucica@t-com.me.

ROK ZA PRIJAVU:

17.10.2023.

Detaljnije na:
puzevakucica@t-com.me