mladiinfo

Prijavite se za posao u Vašingtonu

Nevladina organizacija N Street Village iz Vašingtona objavljuje poziv za radno mjesto u organizaciji.

OBLAST:

Asistent u administraciji

OPIS

U okviru programa aplikanti će raditi kao pomoćni izvršilac u administrativnom timu organizacije. U okviru programa aplikanti će imati sljedeće obaveze:
• Predstavljanje višeg kadra posjetiocima;
• Odgovaranje na pozive;
• Prisustvovanje sastancima;
• Pregledanje korespodencije;
• Odgovaranje na pitanja;
• mUpravljanje inenovanjima;
• poboljšanje efikasnosti viših službenika;
• praćenje stanja računa kompanije;
• organizovanje i rukovođenje sastancima;
• kreiranje nacrta komunikacija;
• raspoređivanje zakazanih sastanaka zajedno sa direktorom kompanije;
• pravljenje dvogodišnjeg rasporeda sastanaka za izvršnog direktora kompanije;
• rezerviše i pravi aranžmane za putovanja viših službenika;
• izrađuje visokokvalitetne informacije i prezentacije o samoj kompaniji;
• organizovanje i upravljanje dokumentacijom kompanije;
• održavanje kontakata sa osobljem i drugim klijentima kompanije;
• kordinirati primljenom poštom u kompaniju;
• naručivanje materijala neophodnih za rad kompanije;
• ostale aktivnosti koje su u opisu njihovog posla.

USLOVI

Pravo da se priave imaju aplikanti iz cijelog svijeta koji ispunjavaju sljedeće uslove:
– posjedovanje najmanje tri godine;
– da posjeduju interesovanje za misiju kompanije;
– sposobnost stvaranja i održavanja dobrih odnosima sa cijelim osobljem kompanije i klijentima organizacije;
– da posjeduju dobre vještine gostoprimstva;
– posjedovanje sposobnosti da prihvate različitosti;
– sposobnost za održavanje sistema dobrog upravljanja zadacima organizacije;
– da posjeduju dobre komunikacione vještine;
– da posjeduju dobru sposobnost obraćanja pažnje na detalje;
– da posjeduje dobre kulturne kompetencije;
– posjedovanje sposobnosti da sačuvaju storogo povjerljive informacije koje su dobijene u kompaniji;
– poznavanje rada na računaru;
– sposobnost da rade samostalno i da preuzmu vodeću ulogu kada je to potrebno.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju popuniti onlajn aplikacionu formu koja se nalazi na zvaničnom sajtu organizacije.

ROK ZA PRIJAVU:

Program je aktivan tokom cijele godine.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na zvaničnom sajtu organizacije:
https://www.nstreetvillage.org/.