Na slici je EIPOD-LinC logo

Prijavite se za postdoktorske stipendije u okviru EIPOD-LinC programa

Evropska laboratorija za molekularnu biologiju (EMBL) objavila je poziv za postdoktorske stipendije u okviru EIPOD-LinC programa. Radi se o programu koji podržava perspektivne istraživače iz cijelog svijeta a koji se bave interdisciplinarnim istraživanjem.

OBLAST:

više oblasti

OPIS

Program je osmišljen da podrži sve veću raznolikost karijernih putanja u evropskom istraživačkom prostoru, pružajući istraživačima mentorstvo, obuku i podršku za razvoj karijere potrebnu da postanu lideri u akademskoj zajednici, industriji i šire. Dio je EMBL-ovog jedinstvenog interdisciplinarnog i kolaborativnog istraživačkog prostora, a stipendisti će raditi na interdisciplinarnim istraživačkim projektima koje sami osmisle u kontekstu EMBL programa „Molekuli do ekosistema 2022-2026“. Važno je da projekti kandidatima omoguće sticanje novih vještina u oblasti interdisciplinarnih istraživanja.

USLOVI

Pravo na prijavu imaju istraživači sa stečenom doktorskom diplomom iz različitih oblasti, kao što su matematika, hemija, fizika, inženjering, ekologija, epidemiologija itd, kao i istraživači kojima još uvijek nije zvanično dodijeljena diploma doktorskih studija, ali su uspješno odbranili doktorsku disertaciju najkasnije do roka za podnošenje prijava.

NAČIN PRIJAVE

Zainteresovani kandidati treba da pripreme interdisciplinarni predlog projekta i kontaktiraju istraživačku grupu u okviru EMBL-a kojoj bi se pridružili (EMBL host). Takođe, neophodno je uključivanje i partnerske institucije – iz EMBL-a ili druge institucije iz neke od država članica EMBL-a, pridruženih zemalja ili potencijalnih država članica.

ROK ZA PRIJAVU:

18. 01. 2023.

Detaljnije:

https://www.embl.org/about/info/postdoctoral-programme/eipod-linc-faq/