mladiinfo

Prijavite se za rad u Shortlist Professionalsu 

Inc iz Indije objavljuje poziv za poziciju koja omogućava rad u toj instituciji.

OBLAST:

Psihologija I upravljanje.

OPIS

U okviru programa aplikanti imaju priliku da rade u gore nacedenoj instituciji. Kao dio programa aplikanti će raditi na svim aktivnostima organizacije. Cilj programa je da se pomogne preduzećima da razviju svoje poslovanje tih institucija. Kao dio programa aplikanti će imati zaradu od minimum 38,900.00 dolara i maksimum 54,400.00 dolara.

USLOVI

Pravo da se pirjave imaju aplikanti iz cijelog svijeta koji ispunjavaju sljedeće uslove:
• Da imaju deset godina radnog iskustva u gore navedenim oblastima;
• Da imaju dobre liderske vještine;
• Da posjeduju preduzetnički duh;
• Da su timski igrači;
• Da posjeduju dobre vještine rada sa klijentima;
• Da su zainteresovani da koriste tehnologije;

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju da popune onlajn aplikacionu formu koja se nalazi na zvaničnom sajtu organizacije.

ROK ZA PRIJAVU:

Program je aktivan tokom cijele godine.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na uvaničnom sajtu organizacije:
https://www.shortlist.net/.