Prijavite se za seminar u Francuskoj

NVO Mladiinfo Montenegro poziva sve zainteresovane mlade ljude da se prijave za seminar „Erasmus generacija vs euroskeptici – Neka se čuje naš glas za budućnost EU“, koji će se održati u Etoile-sur-Rhône u Francuskoj, od 17. do 23. juna 2017. godine.

Cilj ovog projekta jeste odgovor na dva ključna pitanja koja se odnose na odnos između mlađih generacija i Evrope:
– Gdje su i šta rade mladi ljudi dok je Evropska unija na udaru euroskeptika?
– Zašto je toliko teško za mlade ljude, takozvanu Erasmus generaciju, da učine da se njihov glas čuje i suprotstavi se napadima euroskepticizma.

Ova pitanja dovode do novih složenih pitanja:
– U kakvoj Evropi želimo da živimo?
– Da li je evropski projekat u opasnosti?
– Kako će izgledati Evropa u skorašnjoj budućnosti?
– Hoće li Evropa biti u stanju da nosi težinu svih izazova koji je opterećuju – veliki imigracioni talasi, terorizam, regionalizam i nacionalizam, ekstremizam, ksenofobija i kriza vrijednosti?
– Hoćemo li biti u stanju da napravimo promjene za spas Evropske unije?
– Koja će biti uloga i doprinos mlađih generacija u oblikovanju nove EU?

Ovaj projekat predstavlja idealnu priliku da se osvrnemo na trenutnu situaciju u Evropi i da mladi ljudi kroz obrazovne alate i akcije smanje jaz između evropskih institucija i građana.
Domaćin organizacija Jeunesse et Reconstruction osiguraće uravnoteženu kombinaciju teorijskih prilaza kako bi se razjasnili pojmovi, koncepti, ideje, kulturni i pravni aspekti. Program će uključiti i razmjenu iskustava, prezentacije, posjete lokalnim udruženjima i institucijama, razmjenu najboljih praksi, susrete sa stručnjacima i predstavnicima civilnog društva, igre i simulacije.

Seminar će ugostiti 18 mladih osoba iz 8 država: Crna Gora, Italija, Holandija, Srbija, Slovačka, Rumunija, Velika Britanija i Francuska. Očekuje se da učesnici imaju poseban interes za temu seminara, da budu spremni podijeliti svoja iskustva i znanja sa cijelom grupom. Takođe, učesnici treba da aktivno učestvuju u svim aktivnostima programa, kao i u pripremi i evaluaciji seminara.

Smještaj i ishrana će u potpunosti biti pokriveni za cijelo vrijeme trajanja projekta. Takođe, obezbijeđeni su i putni troškovi u oba pravca, u iznosu od 275 eura. Učesnici sami plaćaju kartu, a organizatori će im refundirati iznos do 275 eura, nakon slanja originalnih karata, priznanica, faktura.
Učesnici će biti smješteni u “La Chapelle des Penitents Blancs”, u kolektivnom domu koji nudi 18 kreveta, kupaonicu, kuhinju i veliki dnevni boravak.

Za prijavu je potrebno dostaviti CV do 08. juna do 17h na adresu: kontakt@mladiinfo.me.