Prijavite se za stipendiju Ajnštaj foruma 2022

Ajnštajn forum i Vitenštajn fondacija nude stipendiju za izuzetne mlade mislioce koji žele da se bave projektom u oblasti koja su drugačija od onih u njihovom prethodnom istraživanju.

 

OBLAST:

humanističke, društvene ili prirodne nauke

 

OPIS

Svrha stipendije je da podrži one koji su, pored vrhunskog rada u svojoj oblasti specijalizacije, otvoreni i za druge, interdisciplinarne pristupe – po uzoru na Alberta Ajnštajna.

 

Stipendija uključuje smeštaj u trajanju od pet do šest meseci u vrtnoj kućici Ajnštajnove vikendice u Kaputu, Brandenburg, samo na maloj udaljenosti od univerziteta i akademskih institucija u Potsdamu i Berlinu. Stipendista će dobiti stipendiju od 10.000 evra i nadoknadu putnih troškova.

 

USLOVI

Kandidati moraju biti mlađi od 35 godina i imati univerzitetsku diplomu iz humanističkih, društvenih ili prirodnih nauka.

Uspešna aplikacija mora da pokaže kvalitet, originalnost i izvodljivost predloženog projekta, kao i superiorni intelektualni razvoj podnosioca.

Nije relevantno da li je aplikant počeo da radi ili ima doktorat.

 

NAČIN PRIJAVE

Za više informacija i prijavu posetite zvanični sajt https://www.einsteinforum.de/about/fellowship/?lang=en

 

ROK ZA PRIJAVU:

  1. 05.2022.

 

Detaljnije na:

https://www.einsteinforum.de/about/fellowship/?lang=en