Prijavite se za stipendiju u Finskoj

Finska je zemlja koja se ponosi svojim visokokvalitetnim obrazovnim sistemom, a mnogi studenti iz cijelog svijeta žele da studiraju u Evropi. Finska vlada nudi brojne stipendije za međunarodne studente koji žele da nastave studije u Finskoj. Ove stipendije su odlična prilika za studente da steknu međunarodno priznatu diplomu i iskuse jedinstvenu kulturu.

OBLAST:

obrazovanje

OPIS

Stipendija Vlade Finske se nudi studentima iz zemalja u razvoju koji žele da steknu master diplomu na finskom univerzitetu. Ova stipendija je namijenjena studentima koji žele da završe pun dvogodišnji master program u Finskoj. Stipendija se dodjeljuje jednu po jednu akademsku godinu i može se produžiti za drugu godinu, u zavisnosti od akademskog uspjeha studenta.

Stipendija Vlade Finske pokriva širok spektar troškova, uključujući školarinu, troškove života, putne troškove, zdravstveno osiguranje i smještaj. To znači da studenti kojima je dodijeljena stipendija neće morati da brinu o ovim troškovima, koji za mnoge studente mogu biti značajno opterećenje. Pored toga, stipendija takođe pruža studentima priliku da iskuse novu kulturu i steknu međunarodno priznatu diplomu. Sve u svemu, stipendija Vlade Finske je odlična prilika za međunarodne studente iz zemalja u razvoju koji žele da magistriraju u Finskoj, i svakako je vrijedno razmisliti ako planirate da studirate u Evropi.

USLOVI

Da biste se prijavili, morate da ispunjavate sljedeće uslove:

-Morate biti građanin zemlje u razvoju;

-Morate imati diplomu ili ekvivalent;

-Morate dobro vladati engleskim jezikom, jer je jezik nastave na većini univerziteta u Finskoj engleski;

-Uslov je i da do sada nijeste studirali u Finskoj;

-Da nijeste trenutno upisani na studijski program u Finskoj;

-Treba da budete u stanju da ispunite specifične zahtjeve koje postavlja univerzitet ili program za koji se prijavljujete.

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se prijavili, posjetite sajt: https://www.studyinfinland.fi/scholarships

ROK ZA PRIJAVU:

U zavisnosti od fakulteta koji odaberete rokovi su različiti.

Detaljnije na:

https://www.studyinfinland.fi/scholarships