na slici je nacrtana ruka koja drzi planetu zemlju

Prijavite se za trening klimatske pozitivnosti

International Young Naturefriends poziva sve mlade ljude da se prijave za trening klimatske pozitivnosti. Aktivnost će se održati od 26. do 31. maja 2024. u Njemačkoj, i namijenjena je mladim liderima, edukatorima i omladinskim radnicima.

OBLAST: 

klimatska pozitivnost

OPIS

Tokom treninga, fokus će biti na razvijanju pozitivnog stava prema klimatskim promjenama i razmatranju praksi za postizanje klimatske pozitivnosti u projektima. Učesnici će imati priliku da raspravljaju o mentalnim preprekama učešća u akcijama za klimatsku pravdu, kao i da razvijaju strategije za kreiranje mobilnosti za mlade koje su prijateljske prema klimi.

USLOVI

Učesnici treba da imaju starost između 18 i 30 godina, te da posjeduju dobar nivo engleskog jezika. Takođe, potrebno je da ispunjavaju kriterijume za aktivno učešće u debatama i širenje stečenog znanja u lokalnoj zajednici.

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se prijavili potrebno je da popunite aplikacionu formu.

ROK ZA PRIJAVU:

26.02.2024.

Detaljnije na: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEUwWEypab5EnIf4aHXPBe0LX0JxH1Ubmsa86MJLLn3l_Sbw/viewform