european parliament

Pripravnički rad u Evropskom parlamentu

Evropski parlament nudi mladim ljudima koji su završili srednju školu, odgovarajućeg nivoa koji je potreban da se upišu na univerzitet, ili koji su završili visoku ili tehničku obuku ekvivalentnog nivoa, priliku za pripravnički rad. Prioritet je dat mladim ljudima od kojih se zahtijeva da završe pripravnički kao dio njihovih studija.

 

OBLAST:

evropski parlament

 

OPIS

Obuke su za period od jednog do četiri mjeseca, sa mogućnostima izuzetaka. Kandidati moraju biti državljani zemlje članice EU ili zemalja kandidata, punoljetni na dan početka obuke, posjedovati temeljno znanje jednog od službenih jezika EU kao i to da nisu dobili nikakvu drugu (plaćenu / neplaćenu) obuku ili plaćeno zaposlenje i to više od četiri uzastopne sedmice na teret budžeta Evropske unije.

ROK ZA PRIJAVU

Postoje tri fiksna roka godišnje.
Datumi početka i rokovi za prijem aplikacija za obaveznu obuku: rok za prijem zahtjeva: prvi oktobar, početak angažovanja: od prvog januara do 30. aprila, rok za prijem zahtjeva: prvi februar, početak angažovanja: od prvog maja do 31. avgusta, rok za prijem zahtjeva: prvi jun, početak angažovanja: od prvog. septembra do 31. decembra.

 

Detaljnije:

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00047/Traineeships?fref=gc&dti=1280986168594259