Profesionalna obuka u mikro, malim i srednjim preduzećima

Pozivaju se svi zaintesovani da se prijave za: “Profesionalnu obuku u mikro, malim i srednjim preduzećima u različitim fazama karijere”.
Mikro, mala i srednja preduzeća su okosnica evropske ekonomije. MMS predstavljaju 99% svih preduzeća u Evropskoj uniji i zapošljavaju više od 67% ljudi. Ove kompanije su ključne za ekonomski rast, inovacije, otvaranje novih radnih mjesta, kao i za društvenu integraciju.
Cilj ove obuke je:
• Da pruži uvid u primjere odličnih praksi širom Evropske Unije;
• Da privuče pažnju javnosti na temu učenja kroz profesionalni život i nove prakse;
• Usresredjivanje na učenje koje će pomoći zainteresovanima da steknu vještine za uspješno vodjenje karijere kao i napredovanje u istoj.
• Krajnji rok za prijavu je 27. septembar 2017.
Za više informacija o nagradi i kriterijumima za selekciju posjetite:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261