mladiinfo

Program istraživanja ljudske bezbjednosti

Pax znači mir. PAX okuplja ljude koji imaju hrabrosti da zastupaju mir. Zajedno sa ljudima u oblastima sukoba i zabrinutim civilima širom svijeta PAX radi na izgradnji dostojanstvenih i mirnih društava širom svijeta.

OBLAST
Statistika, ljuska geografija, društvene nauke, studije konflikta

OPIS
PAX ima za cilj da pojača glasove i kapacitete civila u sukobu radi poboljšanja efikasnosti aktera za zaštitu civila (PoC) i povećanje sigurnosti lokalnih zajednica.
Ova pozicija se zasniva na PoC programskoj grupi u PAX-u. Glavne aktivnosti PoC grupe uključuju istraživanje i zagovaranje u Južnom Sudanu i Iraku, obuku i povezivanje sa učesnicima PoC na međunarodnom nivou, istraživanje odbrambene i bezbjednosne politike i lobiranje za uključivanje policijske politike.

USLOVI
Magistri u navedenim oblastima
Dokazano radno iskusstvo 1-3 godine u istraživanju i analizi statističkih podataka
Iskustvo u oblasti konflikta, upravljanja i bezbjednosnog programiranja
Dokazni rezultati kvantitativnih istraživanja i znanja sa kvantitativnim analizama podataka i programima prezentacija (Excel, TATA, ArcGIS, Tableau)
Najnovije saznanje o razvoju tehnologije istraživanja i alata za analizu podataka
Pisanje i verbalne vještine komunikacije dokazane u interkulturnim kontekstima
Odlično znanje egleskog jezika
Spremnost na putovanja
U slučaju kandidata koji nisu holandski, važeća radna dozvola za EU

NAČIN PRIJAVE
Zainteresovani kandidati koji odgovaraju profilu i zahtjevima je potrebno da pošalju:
Svoj CV (maksimalno dvije stranice)
Motivaciono pismo (jedna strana) na engleskom jeziku
https://www.paxvoorvrede.nl/…/program-officer…/apply

ROK ZA PRIJAVU
18. april 2018.

VIŠE INFORMACIJA
Za više informacija o timu i organizaciji posjetite
http://www.protectionofcivilians.org/
http://www.paxforpeace.nl/