Program plaćenog stažiranja u Fedex korporaciji

Fedex korporacija iz Sjedinjenih Američkih država objavljuje poziv za program stažiranja koji će se održati u toj instituciji.

OBLAST:

Ekonomija, biznis, menadžment, računarstvo i druge oblasti kojima se kompanija bavi.

OPIS

U okviru programa aplikantima se nudi jedinstvena mogućnost da steknu radno iskustvo u nekoj od ovih oblasti koja će im koristiti u daljoj karijeri. Aplikanti imaju priliku da u periodu od deset sedmica budu dio kompanije. U okviru programa aplikanti će imati mnoge benifite kao što su:
• Sticanje znanja i iskustva u analizi podataka; procesnom inženjerstvu; predviđanju/modeliranju; planiranju strategija i transportno/logističkoj industriji, analitičkom/kvantitativnom biznisu; biznisu; ekonomiji, inžinjeringu; radno znanje upravljanja projektima; data mininga; veb dizajna kao i druga iskustva koja će im koristiti u daljoj karijeri;
• Mjesečnu naknadu za svoj rad.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju aplikanti iz cijelog svijeta koji ispunjavaju neki od sljedećih uslova:
• Da su završili fakultet u nekoj od navedenih oblasti;
• Da posjeduju volju za učenjem i sticanjem novih iskustava;
• Da imaju dobro znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju popuniti onlajn aplikacionu formu koja se nalazi na sljedečem linku:
https://careers.fedex.com/intern/apply/RC33455/login

ROK ZA PRIJAVU:

31. januar 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na zvaničnom sajtu kompanije