mladiinfo

Program stažiranja u Plan3000 organizaciji u Kaliforniji

Organizacija Plan3000 iz Kalifornije objavljuje potiv za program stažiranja koji će se održati u toj instituciji.

OBLAST:

digitalni marketing i editorijal.

OPIS

U okviru programa, aplikanti imaju mogućnost da steknu nova znanja i vještine, u navedenim oblastima. Kao dio programa aplikanti imaju priliku da budu dio osoblja organizacije. Aplikanti će raditi na projektima organizacije zajedno sa timom organizacije. U okviru programa aplikantima se nudi mogućnost da započnu svoje stažiranje kad god oni mogu, ali moraju biti u mogućnost da budu dio programa do kraja ljeta. Učešćem na programu aplikanti mogu dobiti dodatne ECTS kredite.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju aplikanti iz cijelog svijeta koji ispunjavaju sljedeće uslove:
• da posjeduju prethodno znanje u oblasti marketinga;
• da posjeduju dobre komunikacione vještine;
• da posjeduje dobre vještine timskog rada;
• da posjeduje vještine dobrog opažanja;
• da je motivisan;
• moraju biti u mogućnost da brzo i efikasno rade samostalno;
• da imaju dobro znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju poslati svoj CV i rezime na sljedeću mejl adresu:
3000disrupters@plan3000.com. U naslovu mejla treba navesti za koju poziciju se aplikant odlučuje da li za digitalni marketing ili za editor.

ROK ZA PRIJAVU:

15. jun 2018.

Detaljnije na:

http://www.plan3000.com/.