Program stipendiranja u SAD, 2018 godine

The World Forest Insitute WFI internacionalni program stipendiranja je otvorio aplikaciju za rad 2018.godine i rok za ponošenje prijava je od 1.jula do 15.oktobra 2017.godine.

Program omgućava mladim profesionalcima iz cijelog svojeta da rade u periodu od 6 mjeseci do godinu dana.
Mjesečna stipendija se dodjeljuje u iznosu od 1000 dolara.
Da bi s eprijavili kandidati treba da ispune osnovne uslove:
-da imaju najmanje 21 godinu
-da imaju odlično poznavanje engleskog jezika
-Bachelor studije iz oblasti prirodnih resursa
-Početni predlog istraživanja
-motivacija da se radi nezavisno i sa ljudima iz različitih polja studija
Više informacija, kao i aplikaciona forma i vodič se mogu skinuti sa sajta:
http://wfi.worldforestry.org/…/international-fellowship…