Program za pripravnike u Minhenu

Medjunarodni program za pripravnike Minhen Re grupe omogućava svojim polaznicima temeljno upoznavanje sa brojnim aktivnostima reosiguranja, kao i napredak u oblasti ličnog razvoja.
U periodu od 24 mjeseca kandidati će dobiti priliku da razviju svoje stručne, metodološke i socijalne vještine, na osnovu kojih će kasnije moći da preuzmu odgovornost u Minhen Re-u.
Aplikanti moraju posjedovati visokoškolsku diplomu (bečelor / master / doktorsku), radno iskustvo (idealno u osiguranju / finansijskoj industriji, ili u oblasti IT, sajber / informacionoj bezbjednosti, agrobiznisu ili integrisanom upravljanju rizicima), iskustvo u obliku praktične obuke, izuzetno poznavanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika, komunikativne vještine, jake analitičke sposobnosti, empatiju i spremnost za učenje.
Rok za slanje prijava je još uvijek otvoren.
Više informacija možete pronaći na linku: http://vvv.mladiinfo.eu/…/international-graduate…/