Program za rukovodioce Fondacije za civilno društvo Kosova

Fondacija za civilno društvo Kosova (KCSF) organizuje izvršni program koji će se održati u tijesnoj saradnji sa Kolegijumom Evrope, na temu „Civilno društvo u procesu pridruživanja EU“. Program će se održati od 11. do 15. septembra 2017. godine u Prištini.
Ciljna grupa ovog petodnevnog programa su rukovodioci najviših nivoa organizacija civilnog društva u zemljama Zapadnog Balkana, uključujući Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju.

Učesnicima će se pružiti brojne mogućnosti za povećanje njihovih praktičnih vještina i širenje njihove mreže.

Troškove učešća i smještaja pokriva KCSF, a učesnici treba da pokriju svoje putne troškove.

Rok za prijavu je 4. avgust 2017. godine.

Više informacija: http://www.kcsfoundation.org/?page=2,6,589#.WWoCooiGPct.