mladiinfo

Biznis koledž dodjeljuje devet doktorskih stipendija

Biznis Koledž sa engleskog Durham Univerziteta raspisuje konkurs za dodjelu devet doktorskih stipendija. Pravo na prijavu imaju studenti iz svih zemalja.

OBLAST:

biznis

OPIS

Stipendija u potpunosti pokriva sve akademske troškove u okviru bilo kojih oblasti zastupljenih na ovoj ustanovi i finansijsku naknadu tokom perioda od tri godine.

USLOVI

Zainteresovani kandidati moraju uz prijavu priložiti i diplomu ekvivalentnu magistarskoj UK diplomi.

NAČIN PRIJAVE

Prijavljivanje se vrši elektronskim putem.

ROK ZA PRIJAVU:

18. septembar 2017.

Detaljne informacije o programu možete naći na:

Durham univerzitet