Radionica o ljudskim pravima i politici droge u Hong Kongu

Radionica o ljudskim pravima i politici droga održaće se u Centru za kriminologiju na Univerzitetu u Hong Kongu od 16. oktobra do 20. oktobra 2017.Fondacije za otvoreno društvo traže aplikante za svoju radionicu o ljudskim pravima i politici droge u Hong Kongu sa ciljem da se fokusiraju na veze između ljudskih prava, javnog zdravlja i politike droga, kao i jaz između ovih principa i prakse u primjeni Politike o drogama u Aziji.

Radionica će upoznati učesnike sa međunarodnim sistemom kontrole narkotika, regionalnim trendovima na tržištima droga (snabdevanje, tranzit i potražnja) i uporedne studije slučaja alternativnih pristupa u upravljanju upotrebom droga u društvu kao zdravstvenog i socijalnog interesa.
Na poslednjoj stranici aplikacije, trebate dati ličnu izjavu koja odgovara zašto je radionica relevantna za vaše trenutne aktivnosti i ono što očekujete da dobijete od učešća u radionici.
Rok za prijavu je 1. avgust 2017.
Predstavnik programa će pružiti potvrdu o prijemu vaše aplikacije u roku od tri radna dana i rezultate prijave približno u roku od mjesec dana putem e-pošte.
Detaljnije na linku:
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/human-rights-and-drug-policy-workshop-hong-kong