Iskustva: Nikola Mitrović

Nikola Mitrović je ispred nevladine organizacije Mladiinfo Montenegro učestovao  na razmjeni mladih pod nazivom No women, no cry,  koja se održala u Ankari u Turskoj u maju 2013. godine.

“Cilj ovog projekta bio je podizanje svijesti  i ohrabrivanje borbe protiv nasilja nad ženama.  Suština projekta bili su performansi   koje su učesnici razmjene izvodili na glavnim gradskim trgovima u Ankari sa ciljem i tematikom u vezi borbe protiv nasilja nad ženama.  Ovo je sigurno bio najazanimljiviji i najuzbudljiviji seminar na kom sam prisustvovao jer je pored razmjene misljenja i stavova ukljucivao glumu i ples  kao jedan od načina za kulturno povezivanje mladih ljudi. Seminari ovog tipa predstavljaju sjajno kulturološko iskustvo, priliku da steknete mnogo novih prijatelja ali i da razmijenite mišljenja i ideje sa drugim mladim ljudima iz cijele Evrope”, kaže Nikola.