Sedmi dan Međunarodnog podgoričkog sajma knjiga i obrazovanja, Portal Montenegrina, 08.05

http://montenegrina.net/fokus/sedmi-dan-medunarodnog-podgorickog-sajma-knjiga-i-obrazovanja/