Seminar o korišćenju interneta u Strazburu

Pozivaju se svi zainteresovani da se prijave za učešće na „Youth participation in Internet Governance“ seminaru. Ovaj događaj će se održati od 24. do 26. oktobra 2017. godine u Strazburu, a namijenjen je svima koji su dio nacionalnih omladinskih savjeta ili nacionalnih omladinskih organizacija.

U okviru ovog programa učesnici će imati priliku da budu dio diskusije o svim temama koje su vezane za učešće mladih u korišćenju interneta. Da bi bili dio ovog programa svi zainteresovani moraju ispuniti sljedeće uslove: da su dio kako javnih, tako i privatnih organizacija koje se bave mladima, da posjeduju dobro znanje engleskog jezika, kao i spremnost da budu aktivni učenici tokom cjelokupnog trajanja programa. Svi troškovi ušešća na ovom programu će biti pokriveni. Način prijavljivanja je onlajn, a svoje prijave svi zainteresovani mogu poslati najkasnije do 6. septembra 2017. Više informacija nađite na:
http://www.mladiinfo.eu/…/2017-Internet-governance…