mladiinfo

Stažiranje u Komitetu regiona

Regionalni komitet svake godine omogućava ograničen broj stažiranja za mlade građane iz Evrope i drugih zemalja, pružajući im mogućnost sticanja radnog iskustva u evropskoj instituciji.

OBLAST:
sve oblasti.

OPIS
Svake godine, OR nudi mladim univerzitetskim diplomcima ograničeni broj petomjesečnih pripravničkih radionica. Ovi periodi obuke uključuju radno iskustvo u jednoj od službi Komiteta regiona i traju od 16. februara do 15. jula ili od 16. septembra do 15. februara.

Visina plate za duže stažiranje je ekvivalentna 25% plate zvaničnika za puni period od 5 mjeseci. Dopunski grant u visini od polovine mesečnog iznosa može se dodijeliti osobi sa invaliditetom.

Komitet takođe nudi i kratkoročne studijske posjete u okviru jedne od svojih službi licima čija stručna, akademska ili istraživačka aktivnost ukazuje na to da će se upoznati sa praktičnim radom i / ili politikom Komiteta. Priroda zadataka koji moraju ispuniti polaznici obuke u velikoj mjeri zavisi od jedinice kojoj su dodijeljeni; dok su neke jedinice više političke, druge su više administrativne.

Kratkoročna posjeta nije plaćena niti ima bilo kakvu finansijsku podršku od CoR-a. Maksimalno trajanje kratkoročne studijske posete je 4 mjeseca, ali se može produžiti na 6 mjeseci u zavisnosti od raspoloživih sredsta

USLOVI
Podnosioci zahteva moraju:

ili imaju univerzitetsku diplomu (ili ekvivalentnu diplomu) dodeljenu do datuma zatvaranja prijava;
imaju temeljno znanje o jednom zvaničnom jeziku zajednice i zadovoljavajuće znanje o jednom drugom jeziku koji radi na EU (francuski ili engleski).

NAČIN PRIJAVE
Prijave se podnose na: email: trainee@cor.europa.eu

ROK ZA PRIJAVU:

30. septembar 2018. godine

VIŠE INFORMACIJA
Detaljnije na: http://cor.europa.eu/