mladiinfo

Stipendija, Centralni Evropski Univerzitet HESP, Mađarska

Centralni Evropski Univerzitet raspisuje konkurs za program istrazivačke izvrsnosti za zimski i proljećni semestar za akademsku 2018/19.

OBLAST:

humanističke nauke

OPIS

Ovaj program podržava saradnju i vezu između CEU odjeljenja i istraživačkih centara i naučnika individualaca, kao i akademskih centara na partnerskim univerzitetima koji podržavaju istraživanje kroz brojne discipline u oblasti društvenih nauka i ljudskog fokusa na sljedee predmete i teme:
1. Nejednakost i socijalna pravda
2. Demokratsko upravljanje
3. Uključivanje i kreiranje politike zasnovane na dokazima
4. Migracije i izbjeglice
5. Ublažavanje i prilagođavanje klimatskih promjena
6. Visoko obrazovanje u otvorenom društvu (sa akcentom na inovativne projekte koji se bave sledećim podtemama: politika visokog obrazovanja i upravljanje, akademska sloboda, podučavanje i učenje, angažman studenata i obrazovne tehnologije).
Stipendisti se podržavaju na period od tri do šest mjeseci ( jedan ili dva uzastopna mandata u CEO). Stipendija pokriva putne troškove u oba pravca, smještaj u rezidenciji CEU i stipendije od 5000 dolara za jedan semestar (mandat) i 10000 dolara za dva mandata u trajanju stipendije.

USLOVI

Da bi se prijavili kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

1. Poželjne zemlje: sve zemlje juga

2. Primarno mjesto za zapošljavanje kandidata u trenutku podnošenja zahtjeva treba da bude nastavna ili akademska istraživačka institucija u svojoj zemlji

3. Kandidati treba da imaju doktorat ili ekvivalentan stepen kao i da imaju značajan istraživački zapis u oblasti koja spada pod jednu ili više akademskih jedinica CEU (odjeljenja, škole, istrazivački centri)

4. Oni koji su ili namjeravaju da budu uključeni u projekat, istraživanja, nastave ili druge aktivnosti sponzorisane ili kosponzorisane od strane Fondacije za otvoreno društvo, tokom perioda istraživačkog stipendiranja nisu u mogućnosti da učestvuju u programu.

NAČIN PRIJAVE

Svi kandidati moraju popuniti prijavni formular koji mogu pronaći na sledećem linku:

http://www.mladiinfo.eu/…/research-excellence…/

ROK ZA PRIJAVU:

10. maj 2018.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije informacije mogu se pronaći na zvaničnoj veb stranici:

https://www.ceu.edu/research-excellence