Stipendija u oblasti ekonomije i inženjeringa

Pozivaju se svi zainteresovani da se prijave za stipendije na IMT Lucca fakultetu.
Prijave mogu podnijeti studenti koji su krajnje motivisani iz svih disciplina za jednu od 36 u potpunisti plaćenih školarina za doktorske studije.
Oblasti su sljedeće: ekonomija, inženjering, psihologija, fizika, matematika.
Svo znanje koje steknu na fakultetu studenti će moći da primijene u rešavanju kompleksnih problema.
Program je namijenjen za studente iz cijelog svijeta.
Zvanični jezik na fakultetu je engleski.
Svi studenti će imati priliku da provode vrijeme u itraživačkim centrima i laboratorijama.
Krajnji rok za prijavu je 31. jul 2017.
Detaljnije informacije o stipendiji mogu se naći na sajtu institucije:
http://www.imtlucca.it/phd