Ruth Dobson magistarske stipendije

Stipendija za srednjoškolce Univerziteta u Belfastu

Queen’s univerzitet u Belfastu poziva sve srednjoškolce koji se po prvi put upisuju na Univerzitet da se prijave za stipendiju kako bi stekli diplomu prvog stepena više stručne spreme.

 

OBLAST:

namjenjena je za sve oblasti.

 

OPIS

Kandidati koji uspješno prođu konkurs imaju priliku da dobiju jednu ili više od dalje navedenih nagrada: Sullivan stipendija, David Russell Lappin stipendija, John Sinclair Porter stipendija, Sullivan (RBAI) stipendija, Reid-Harwood stipendija, Megaw stipendija, Pakenham stipendija i Dunwoody stipendija. Broj i vrijednost stipendija koje se dodjeljuju je ograničen i varira u zavisnosti od programa stipendiranja, a dodatne informacije o njima su dostupne u okviru napomena o smjernicama na poleđini obrasca za prijavu. Kandidati će biti ocjenjivani na osnovu njihove tri najbolje ocjene sa pohađanog A-nivoa i pojedinačnih kriterijuma koje postavlja svaki od programa stipendiranja.

USLOV

Pravo na prijavu za konkurs imaju kandidati koji imaju najmanje tri ‘A’ ocjene u sklopu naprednog nivoa obrazovanja (A-level), uključujući i AVCE( sertifikat o stručnom obrazovanju).

 

NAČIN PRIJAVE

Svaki kandidat koji podnese prijavu za stipendije u obavezi je da dostavi i dokumentovani dokaz o svojim UMS (jedinstvena skala ocjenjivanja) ocjenama sa A2 nivoa, kao i popunjene prijavne formulare. Popunjeni obrasci za prijavu moraju biti dostavljeni Centru za studijsko savjetovanje Queen’s univerziteta u Belfastu do isteka roka za prijave. Po završetku konkursa, samo će uspješni kandidati biti obaviješteni o rezultatima.

ROK ZA PRIJAVU:

18. oktobar 2017. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije: Stipendija za srednjoškolce Univerziteta u Belfastu