Stipendije ADA univerziteta u Azerbejdžanu

ADA univerzitet nudi stipendije studentima diplomskih i postdiplomskih studija koji žele studirati na ovoj obrazovnoj instituciji.

OBLAST:

Međunarodni odnosi, biznis, javna politika, ekonomija, informatika i inžinjerstvo, menadžment.

OPIS

Stipendija obezbjeđuje školarinu i prostor za stanovanje. Od studenata se očekuje da plate sve ostalo: knjige, prevoz i ostale potrebe.

USLOVI

Da bi se prijavili, kandidati moraju biti primljeni na ADA univerzitet. Da bi zadržali pravo na ostvarivanje stipendije tokom studija, studenti moraju ostvariti prosječnu ocjenu višu od 3.80 na kraju svake godine.

NAČIN PRIJAVE

Aplikacioni proces je podijeljen u dva dijela:

1. Priprema svih potrebnih dokumenata;
2. Interviju.

Neophodna dokumenta:

– CV sa slikom;
– Kopija diplome sa prethodno zavšenog nivoa školovanja ( prevedena na engleski i ovjerena);
– Rezultat engleskog testa TOEFL (75) ili IELTS (6.0);
– Kopija validne lične karte ili pasoša;
– Dokumenti mogu biti poslati mejlom u pdf-u, ili zajedno sa aplikacionom formom.

Onlajn aplikaciona forma: www.ada.edu.az/en-US/Pages/apply_undergraduate.aspx
Za postidplomsku stipendiju: http://www.ada.edu.az/en-US/Pages/apply_graduate.aspx

ROK ZA PRIJAVU:

15. April 2018.

VIŠE INFORMACIJA

Za više informacija o stipendiji posjetite zvanični veb sajt ADA univerziteta u Azerbejdžanu.